poniedziałek, 28 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 28.05.2018 o godzinie 09:39
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Prezesa Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

    Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 624

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 46 ust. 9
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe