wtorek, 16 stycznia 2018, data aktualizacji serwisu: 16.01.2018 o godzinie 15:53
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pomocy de minimis w ramach programów lub przedsięwzięć
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

  Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 2045

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 26 b ust. 3
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 01-12-2017
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 12-09-2017
   • Projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 12-09-2017
    • OSR .pdf (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego   , wprowadzony przez: Iwona Olifirowicz
      Data utworzenia: 12-09-2017
   • Pisma kierujące projekt do konsultacji publicznych
        Data ostatniej modyfikacji: 12-09-2017
   • Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych
   • Odniesienie się wnioskodawcy do uwag
   • Odrębna konferencja z udziałem podmiotów publicznych
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 01-12-2017
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia