piątek, 19 stycznia 2018, data aktualizacji serwisu: 19.01.2018 o godzinie 13:54
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Sprawiedliwości
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

  Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 665

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 249 §3 pkt. 7
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 06-09-2017
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 06-09-2017
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 06-09-2017
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 13-10-2017
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia