poniedziałek, 21 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 21.05.2018 o godzinie 16:03
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
Data utworzenia:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie UE nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013 r., str. 132).
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

  Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 65

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 22
ARCHIWALNY
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • rozpoczęcie: 06-09-2017

  2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 06-09-2017
 • rozpoczęcie: 06-09-2017

  3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 06-09-2017
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 06-09-2017
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia
Zakończenie prac