sobota, 18 listopada 2017, data aktualizacji serwisu: 17.11.2017 o godzinie 18:06
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez firmę audytorską
Data utworzenia:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Rozwoju i Finansów
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

  Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 1170

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 290 ust. 5
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 29-09-2017
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 29-09-2017
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 27-09-2017
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia