piątek, 22 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 21.06.2018 o godzinie 17:10
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów
Data utworzenia:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Rozwoju i Finansów
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

    Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 1089

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 10 ust. 10
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe