poniedziałek, 28 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 25.05.2018 o godzinie 17:41
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowym i sądów rejonowych
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Sprawiedliwości
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Komentarz:

 

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

  Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 2062

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 20 pkt. 3
ARCHIWALNY
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 05-09-2017
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 05-09-2017
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 30-08-2017
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet do Spraw Europejskich
 • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 9. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 05-10-2017
 • 10. Rada Ministrów
 • 11. Notyfikacja
 • rozpoczęcie: 21-11-2017

  12. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów
 • 13. Skierowanie aktu do ogłoszenia
  Data ostatniej modyfikacji: 21-11-2017
Zakończenie prac