poniedziałek, 23 października 2017, data aktualizacji serwisu: 23.10.2017 o godzinie 17:10
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Cyfryzacji
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

  Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 1260

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 80bb ust. 4
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 08-09-2017
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 22-08-2017
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 22-08-2017
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia