poniedziałek, 16 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 16.07.2018 o godzinie 14:03
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Rozwoju i Finansów
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 59, z późn. zm.)
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: ustawa z dnia 27 maja 2015r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

    Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 1181

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 4 ust. 2
ARCHIWALNY
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
Zakończenie prac