środa, 23 sierpnia 2017, data aktualizacji serwisu: 23.08.2017 o godzinie 15:49
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
CŁO,
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Finansów
Numer z wykazu:
Komentarz:

 

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne

  Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 1880

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 8a
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 23-08-2017
 • 3. Konsultacje publiczne
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia