poniedziałek, 16 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 16.07.2018 o godzinie 14:12
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
CŁO,
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Finansów
Numer z wykazu:
Komentarz:

 

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne

    Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 1880

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 8a
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe