piątek, 22 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 21.06.2018 o godzinie 17:10
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1612 z dnia 8 września 2016 r. przyznające pomoc na ograniczenie produkcji mleka (Dz. Urz. UE L 242 z 09.09.2016, str. 4)
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

    Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 1512

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 6c
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe