niedziela, 18 lutego 2018, data aktualizacji serwisu: 16.02.2018 o godzinie 16:23
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 06-10-2017
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 06-12-2017
   • Projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 17-07-2017
   • Pisma kierujące projekt do konsultacji publicznych
        Data ostatniej modyfikacji: 17-07-2017
   • Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych
        Data ostatniej modyfikacji: 06-12-2017
   • Odniesienie się wnioskodawcy do uwag
   • Odrębna konferencja z udziałem podmiotów publicznych
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 06-10-2017
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • rozpoczęcie: 12-10-2017

  zakończenie: 30-10-2017

  6. Komitet do Spraw Europejskich
  Data ostatniej modyfikacji: 03-11-2017
 • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
  Data ostatniej modyfikacji: 09-01-2018
 • 9. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 08-02-2018
 • 10. Rada Ministrów
  Data ostatniej modyfikacji: 15-02-2018
 • 11. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu