sobota, 23 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 22.06.2018 o godzinie 22:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wydawania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych z aptek zakładowych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym lub nadzorującym jest Minister Obrony Narodowej
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Obrony Narodowej
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 oraz z 2017 r. poz. 1015)

  Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 2142

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 96 ust. 9
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 19-04-2018
   • Pisma kierujące projekt do uzgodnień
        Data ostatniej modyfikacji: 19-04-2018
   • Stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień
        Data ostatniej modyfikacji: 06-11-2017
   • Odniesienie się wnioskodawcy do uwag
   • Konferencja uzgodnieniowa
 • 3. Konsultacje publiczne
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia