czwartek, 27 lipca 2017, data aktualizacji serwisu: 27.07.2017 o godzinie 14:49
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadzania egzaminów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie certyfikatu i certyfikatów dla personelu
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Rozwoju i Finansów
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
  • 2. Uzgodnienia
    Data ostatniej modyfikacji: 11-07-2017
  • 3. Konsultacje publiczne
    Data ostatniej modyfikacji: 11-07-2017
  • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
  • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia