środa, 23 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 22.05.2018 o godzinie 17:38
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

  Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 290

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 7 ust. 2 pkt. 2
 • art. 7 ust. 3 pkt. 2
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 19-12-2017
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 19-12-2017
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 19-12-2017
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 27-04-2018
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia