sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

    Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 198

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 42 ust. 10
ARCHIWALNY
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
Zakończenie prac