poniedziałek, 25 września 2017, data aktualizacji serwisu: 22.09.2017 o godzinie 16:58
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich
Data utworzenia:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.– Prawo o szkolnictwie wyższym

    Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 1842

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 201 ust. 1
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe