sobota, 23 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 22.06.2018 o godzinie 22:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Energii
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Dyrektywa Rady (UE) 2015/652/WE z dnia 20 kwietnia 2015 r. ustanawiająca metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnosząca się do jakości benzyny i olejów napędowych (Dz. Urz. UE L 107 z 25.04.2015, str. 26)
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

    Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 1928

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 30i ust. 3
ARCHIWALNY
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
Zakończenie prac