sobota, 23 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 22.06.2018 o godzinie 22:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Data utworzenia:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Prezesa Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

    Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 1897

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 48 ust. 5
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe