piątek, 24 listopada 2017, data aktualizacji serwisu: 23.11.2017 o godzinie 18:58
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
Data utworzenia:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 35–127)
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 06-10-2017
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 06-10-2017
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 06-10-2017
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • rozpoczęcie: 10-10-2017

  zakończenie: 18-10-2017

  6. Komitet do Spraw Europejskich
  Data ostatniej modyfikacji: 19-10-2017
 • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 9. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 20-11-2017
 • 10. Rada Ministrów
 • 11. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu