sobota, 23 września 2017, data aktualizacji serwisu: 22.09.2017 o godzinie 16:58
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE, która weszła w życie w dniu 25 czerwca 2015 r.
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony na podstawie Planu Prac Rządu

 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 09-05-2017
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 05-05-2017
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 05-05-2017
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • zakończenie: 20-07-2017

  6. Komitet do Spraw Europejskich
  Data ostatniej modyfikacji: 24-07-2017
 • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 9. Komisja Prawnicza
 • 10. Rada Ministrów
 • 11. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu