czwartek, 21 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 21.06.2018 o godzinie 17:10
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Rozporządzenie w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług
Data utworzenia:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Rozwoju i Finansów
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm)

    Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 710

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 130 ust. 3 pkt. 2
ARCHIWALNY
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
Zakończenie prac