wtorek, 30 maja 2017, data aktualizacji serwisu: 29.05.2017 o godzinie 16:48
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Rozporządzenie w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług
Data utworzenia:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Rozwoju i Finansów
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm)

  Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 710

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 130 ust. 3 pkt. 2
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 21-04-2017
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 21-04-2017
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia