środa, 26 kwietnia 2017, data aktualizacji serwisu: 26.04.2017 o godzinie 18:28
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1794 z dnia 6 października 2015 r. zmieniająca dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE, 2009/38/WE i 2002/14/WE oraz dyrektywy Rady 98/59/WE i 2001/23/WE w odniesieniu do marynarzy
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 21-04-2017
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 21-04-2017
   • Projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 21-04-2017
   • Pisma kierujące projekt do konsultacji publicznych
        Data ostatniej modyfikacji: 21-04-2017
   • Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych
        Data ostatniej modyfikacji: 21-04-2017
    • Uwagi - PZZS.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej   , wprowadzony przez: Renata Smardz
      Data utworzenia: 21-04-2017
    • Uwagi - PIU.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej   , wprowadzony przez: Renata Smardz
      Data utworzenia: 21-04-2017
    • Uwagi - PAOP.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej   , wprowadzony przez: Renata Smardz
      Data utworzenia: 21-04-2017
    • Uwagi - KSMMiR.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej   , wprowadzony przez: Renata Smardz
      Data utworzenia: 21-04-2017
    • Uwagi - APMAR.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej   , wprowadzony przez: Renata Smardz
      Data utworzenia: 21-04-2017
    • Uwagi - AMSz.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej   , wprowadzony przez: Renata Smardz
      Data utworzenia: 21-04-2017
   • Odrębna konferencja z udziałem podmiotów publicznych
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 21-04-2017
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • rozpoczęcie: 20-04-2017

  6. Komitet do Spraw Europejskich
  Data ostatniej modyfikacji: 21-04-2017
 • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 9. Komisja Prawnicza
 • 10. Rada Ministrów
 • 11. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu