środa, 23 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 23.05.2018 o godzinie 17:27
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym
Data utworzenia:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Prezesa Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Rozporządzenie Rady (WE) nr 718/1999 z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych floty wspólnotowej w celu wspierania żeglugi śródlądowej (Dz. Urz. UE L 90 z 02.04.1999 r., str. 1).
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 02-03-2018
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 02-03-2018
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 29-09-2017
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • rozpoczęcie: 13-03-2018

  zakończenie: 28-03-2018

  6. Komitet do Spraw Europejskich
  Data ostatniej modyfikacji: 29-03-2018
 • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 9. Komisja Prawnicza
 • 10. Rada Ministrów
 • 11. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu