piątek, 19 stycznia 2018, data aktualizacji serwisu: 19.01.2018 o godzinie 13:54
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celno-skarbowych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej
Data utworzenia:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Rozwoju i Finansów
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U z 2016 r. poz. 471, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88 i 379)

  Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 88

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 23 e ust. 3
ARCHIWALNY
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 22-03-2017
 • 3. Konsultacje publiczne
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 7. Komisja Prawnicza
 • 8. Notyfikacja
 • 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra
  Data ostatniej modyfikacji: 30-03-2017
 • 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia
Zakończenie prac