niedziela, 24 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 23.06.2018 o godzinie 11:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celno-skarbowych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej
Data utworzenia:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Rozwoju i Finansów
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U z 2016 r. poz. 471, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88 i 379)

    Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 88

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 23 e ust. 3
ARCHIWALNY
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
Zakończenie prac