środa, 24 października 2018, data aktualizacji serwisu: 23.10.2018 o godzinie 16:52
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Prezesa Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Komentarz:

Celem regulacji jest dostosowanie przepisów nowelizowanego rozporządzenia do stanu prawnego powstałego w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923). Wraz z wejściem w życie ustawy zniesiony został nadzór ministra właściwego do spraw transportu nad Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego.

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

    Publikator: Dz.U. 2012r. poz. 392

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 33 ust. 1
  • art. 33 ust. 1 a
ARCHIWALNY
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
Zakończenie prac