niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Zdrowia
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 30-03-2017
   • Projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 02-03-2017
   • Pisma kierujące projekt do uzgodnień
        Data ostatniej modyfikacji: 02-03-2017
   • Stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień
   • Odniesienie się wnioskodawcy do uwag
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 02-03-2017
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 7. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 14-06-2017
 • 8. Notyfikacja
 • 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia
  Data ostatniej modyfikacji: 14-06-2017