czwartek, 21 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 21.06.2018 o godzinie 17:10
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Obrony Narodowej
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

  Publikator: Dz.U. 2006r. poz. 1700

  Jednostka redakcyjna:

 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 19-04-2017
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 19-04-2017
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 7. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 27-04-2017
 • 8. Notyfikacja
 • 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia