wtorek, 30 maja 2017, data aktualizacji serwisu: 30.05.2017 o godzinie 11:06
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Dyrektywa PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015, s.1)
Komentarz:

 

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 18-05-2017
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 24-03-2017
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 18-05-2017
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • rozpoczęcie: 23-05-2017

  6. Komitet do Spraw Europejskich
  Data ostatniej modyfikacji: 26-05-2017
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Rada Ministrów
 • 10. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu