sobota, 25 lutego 2017, data aktualizacji serwisu: 24.02.2017 o godzinie 18:16
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej
Data utworzenia:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Rozwoju i Finansów
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe