wtorek, 17 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 17.07.2018 o godzinie 16:22
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
Data utworzenia:
Status projektu
wycofany
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Komentarz:

 Ograniczenie istniejących barier i stworzenie elastyczniejszych instrumentów regulacyjnych, które umożliwią gminom racjonalne gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym, efektywniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób najbardziej potrzebujących i skrócenie kolejek osób oczekujących na przydział mieszkania.

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

ARCHIWALNY
Zakończenie prac
  • Projekt wycofany