sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
Data utworzenia:
Status projektu
wycofany
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Komentarz:

 Ograniczenie istniejących barier i stworzenie elastyczniejszych instrumentów regulacyjnych, które umożliwią gminom racjonalne gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym, efektywniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób najbardziej potrzebujących i skrócenie kolejek osób oczekujących na przydział mieszkania.

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

ARCHIWALNY
 • rozpoczęcie: 08-11-2016

  2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 13-12-2016
 • rozpoczęcie: 08-11-2016

  3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 01-03-2017
 • rozpoczęcie: 08-11-2016

  4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 10-11-2016
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet do Spraw Europejskich
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Rada Ministrów
 • 10. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu
Zakończenie prac
 • Projekt wycofany