poniedziałek, 23 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 23.07.2018 o godzinie 16:31
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Energii zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Energii
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: ustawa o odnawialnych źródłach energii

  Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 478

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 53 ust. 4
ARCHIWALNY
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 21-11-2016
 • 3. Konsultacje publiczne
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 7. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 06-12-2016
 • 8. Notyfikacja
 • 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia
Zakończenie prac