piątek, 16 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 16:24
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Rozwoju
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe