sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Rozwoju
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 06-12-2016
   • Projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 17-10-2016
   • Pisma kierujące projekt do uzgodnień
        Data ostatniej modyfikacji: 17-10-2016
   • Odniesienie się wnioskodawcy do uwag
   • Konferencja uzgodnieniowa
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 10-02-2017
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 7. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 09-02-2017
 • 8. Notyfikacja
 • 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia