sobota, 23 września 2017, data aktualizacji serwisu: 22.09.2017 o godzinie 16:58
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozrządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe o mocy nie większej niż 500 kW
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Rozwoju
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe