wtorek, 24 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 23.04.2018 o godzinie 15:15
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Finansów
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

    Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 710

    Jednostka redakcyjna:

  • art. art. 111 ust. 8