niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o wpisanie przedsięwzięcia na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu
wycofany
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

  Publikator: Dz.U. 2014r. poz. 1620

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 4 a ust. 8
ARCHIWALNY
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 16-08-2016
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 04-10-2016
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 04-10-2016
   • Projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 22-07-2016
    • OSR .pdf (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego   , wprowadzony przez: Iwona Olifirowicz
      Data utworzenia: 22-07-2016
    • Załącznik .pdf (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego   , wprowadzony przez: Iwona Olifirowicz
      Data utworzenia: 22-07-2016
   • Pisma kierujące projekt do opiniowania
        Data ostatniej modyfikacji: 22-07-2016
   • Stanowiska zgłoszone w ramach opiniowania
        Data ostatniej modyfikacji: 04-10-2016
   • Odniesienie się wnioskodawcy do uwag
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 7. Komisja Prawnicza
 • 8. Notyfikacja
 • 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia
Zakończenie prac
 • Projekt wycofany