niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu
wycofany
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

  Publikator: Dz.U. 2012r. poz. 1137

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 81 ust. 15
ARCHIWALNY
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 14-07-2016
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 14-07-2016
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 7. Komisja Prawnicza
 • 8. Notyfikacja
 • 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia
Zakończenie prac
 • Projekt wycofany