poniedziałek, 19 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu
wycofany
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Sprawiedliwości
Numer z wykazu:
Komentarz:

 

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

    Publikator: Dz.U. 2014r. poz. 101

    Jednostka redakcyjna:

  • art. . 783 §5
ARCHIWALNY
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
Zakończenie prac
  • Projekt wycofany