środa, 24 października 2018, data aktualizacji serwisu: 24.10.2018 o godzinie 06:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Obrony Narodowej
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

  Publikator: Dz.U. 2014r. poz. 1414

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 5 ust. 8
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 08-09-2016
 • 3. Konsultacje publiczne
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 7. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 18-10-2016
 • 8. Notyfikacja
 • 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia