wtorek, 23 października 2018, data aktualizacji serwisu: 23.10.2018 o godzinie 11:58
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Finansów
Numer z wykazu:
Komentarz:

 

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 11 września 2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

    Publikator: Dz.U. 2015r. poz. 1844

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 43 ust. 3
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe