wtorek, 20 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 19.11.2018 o godzinie 17:09
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
projekt ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postepowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt wykonuje orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka:
Sygnatura orzeczenia: orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 lipca 2015 r., w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce (skargi nr 72287/10, 13927/11 i 46187/11),
Komentarz:

 

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

  • 1. Zgłoszenia lobbingowe