niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
Data utworzenia:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Komentarz:
Dokonanie zmian w zakresie wskazania, że Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach będzie przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zamiast wskazanego obecnie ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

  Publikator: Dz.U. 2012r. poz. 392

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 10 ust. 1
 • art. 10 ust. 4
ARCHIWALNY
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
 • 3. Konsultacje publiczne
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet do Spraw Europejskich
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Rada Ministrów
  Data ostatniej modyfikacji: 22-04-2016
 • 10. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów
  Data ostatniej modyfikacji: 25-04-2016
 • 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia
Zakończenie prac