czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 18.10.2018 o godzinie 11:02
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Sprawiedliwości
Numer z wykazu:
Komentarz:

 

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

    Publikator: Dz.U. 2014r. poz. 1415

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 58 ust. 3
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe