wtorek, 28 czerwca 2016, data aktualizacji serwisu: 27.06.2016 o godzinie 18:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • rozpoczęcie: 11-04-2016

  2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 19-05-2016
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 19-05-2016
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 19-05-2016
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • rozpoczęcie: 17-05-2016

  zakończenie: 25-05-2016

  6. Komitet do Spraw Europejskich
  Data ostatniej modyfikacji: 25-05-2016
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Rada Ministrów
 • 10. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu