wtorek, 23 października 2018, data aktualizacji serwisu: 23.10.2018 o godzinie 14:01
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sposobu prowadzenia wykazu holdingów, trybu składania i aktualizacji zgłoszeń holdingów oraz wzoru zgłoszenia holdingu
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Finansów
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: art. 141l ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

    Jednostka redakcyjna:

  • 1. Zgłoszenia lobbingowe