wtorek, 19 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 19.06.2018 o godzinie 14:11
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Minister Zdrowia
Numer z wykazu:
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1)
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. poz. 1926).

    Publikator: Dz.U. 2015r. poz. 1926

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 40 ust. 4
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe