czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 18.10.2018 o godzinie 11:42
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Sprawiedliwości
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

    Publikator: Dz.U. 2014r. poz. 382

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 32 §4
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe