poniedziałek, 19 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu
wycofany
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Numer z wykazu:
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Komentarz:
Projekt rozporządzenia dostosowuje i aktualizuje zawarte w nim wymagania do rozwoju wiedzy oraz doświadczeń zarządców dróg, służb ratowniczych, projektantów i wykonawców w zakresie zmian technik projektowania oraz technologii budowy dróg, biorąc pod uwagę wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Statystyki wypadków drogowych w Polsce, prowadzone przez Komendę Główną Policji, wskazują, że znacząca liczba ofiar śmiertelnych jest wśród uczestników zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

  Publikator: Dz.U. 2013r. poz. 1409

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 7 ust. 2 pkt. 2
ARCHIWALNY
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • rozpoczęcie: 29-12-2015

  2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 07-03-2016
 • rozpoczęcie: 29-12-2015

  3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 31-12-2015
 • rozpoczęcie: 29-12-2015

  4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 07-03-2016
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 7. Komisja Prawnicza
 • 8. Notyfikacja
 • 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia
Zakończenie prac
 • Projekt wycofany